آشنایی با اعضای گروه

گروه تواشیح و همخوانی رضوان قم، متشکل از جمعی از جوانان نخبه قمی در شهریورماه سال ۱۳۹۱ با هدف رضایت و رضوان الهی و با شعار تلاش مستمر + نظم + نوآوری = موفقیت، کار خود را با اجرای برنامه های دینی و آئینی در مراسم و محافل معنوی و فرهنگی – مذهبی آغاز نمود.

امیر حسین قمی

دانشجوی رشته مهندسی معماری دانشگاه قم

قاری ممتاز استان قم و مؤذن ممتاز کشور

امیر حسین قمیسرپرست و مسئول فنی
علی فتحی زاده

دانشجوی کارشناسی تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم قرآنی قم

قاری و موذن ممتاز کشوری

علی فتحی زادهدستیار فنی
محمد فخری

طلبه حوزه علمیه

قاری ممتاز استان قم

محمد فخری مسئول تدارکات
فضل الله شوشتری

حافظ کل قرآن کریم

فضل الله شوشتری