نوشته‌ها

جلسه استاد محمد رضا محمدی -منزل آقای تکیه ای

گروه تواشیح رضوان در شب سه شنبه در جلسه قرآن استاد محمد رضا محمدی حضور یافت.

در این جلسه همخوانی و تواشیح مسابقات خود را به اجرا گذاشت.

گروه تواشیح رضوان فردا جهت شرکت در بیستمین دوره مسابقات همخوانی و مدیحه سرایی عازم تهران می باشد.